" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ویژه مدیران شرکت ها و حسابداران : پس از دریافت برگ تشخیص مالیاتی چه باید کرد
پس از بررسی عملکرد سالیانه واحد اقتصادی توسط امور مالیاتی ، کارشناس و ممیز مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی و پس از آن برگ قطعی مالیات می نماید . در زیر نمونه فرم خام و مراحل صدور برگ های فوق الذکر قرار داده شده است .

دانلود نمونه برگ تشخیص مالیاتی ..

دانلود نمونه برگ قطعی مالیاتی ..


برگ تشخیص چیست ؟


پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد 

1:برگ تشخیص مالیات عملکرد 
2 :برگ تشخیص مالیات حقوق 
3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .


نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی ، مالیات قابل پرداخت داشته باشد. درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام از موارد فوق صفر باشد برگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.
ادامه مطلب

آخرین مهلت پلمپ دفاتر قانونی شرکت ها جهت سال مالی 1394
آخرین مهلت پلمپ دفاتر قانونی شرکت ها جهت سال مالی 1394 تا پایان اسفند ماه 1393 می باشد.

پلمپ دفاتر چیست ؟

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکتها ، مشخصات دفاتر پلمپ شده سال مالی نیز می بایست ارئه گردد.

تکمیل و تحویل دفاتر قانونی جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی‌ست و عدم تحویل آن موجب علی‌الرأس شدن مالیات خواهد شد.

آیا شرکتی که طی سال گذشته فعالیتی نداشته است نیز می‌بایست اقدام به پلمپ دفاتر نماید؟

بله. همه شرکت‌ها اعم از فعال و غیر فعال مکلف به دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده خود هستند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است می‌بایست این موضوع را طی نامه کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

مهلت انجام پلمپ دفاتر چه زمانی‌ست؟

برای دریافت دفاتر پلمپ شده هر سال باید سال قبل از آن اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 94 تا پایان اسفند سال 93 فرصت باقیست .

نحوه پلمپ دفاتر قانونی چگونه می باشد ؟

با خرید دفتر روزنامه و کل و مراجعه به اداره پست مرکز سکونت و تکمیل فرم مربوطه می توان دفاتر قانونیشرکت را جهت سال مالی آینده پلمپ نمود .


حسابرسی مالیاتی :

با عنایت به ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ مبنی بر اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

 

بخشنامه ۱۲۳۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

 

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.


ادامه مطلب

فایل های کاربردی
دوره های عملی و کاربردی حسابداری صنعتی:

هدف دوره :

یکی از نیازهای شرکتها در سالهای اخیر نیروی متخصص در زمینه حسابداری صنعتی می باشد که دانش پذیران پس از گذراندن این دوره با توجه به تسلط بر چرخه و فرایند تولید محصول و محاسبه بهای تمام شده آن و آشنایی با سیستم های نرم افزاری روز می توانند در شرکتهای تولیدی به صورت تخصصی مشغول به کار شوند .

سرفصل های دوره:

1- تعریف حسابداری صنعتی

2- تقسیمات هزینه از نظر حسابداری صنعتی

3- مراحل ساخت یک محصول

4- صورت هزینه تولید

5- هزینه های ثابت و متغیر در حسابداری صنعتی

6- چارت عملیات تولیدی محصولات

7- آشنایی با انواع سیستم های هزینه یابی

8- سیستم هزینه یابی مرحله ای

9- نحوه چگونگی تحریر و نگهداری دفاتر حسابهای صنعتی

توضیحات:

اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به سرفصل های آموزشی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی صدور گواهی پایان دوره

پیش نیازها: داشتن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا گذراندن کارگاه عملی1دوره های عملی و کاربردی حسابداری پیمانکاری:

هدف دوره :

حسابداران برای شروع کار در شرکتهای پیمانکاری نیازمند تسلط بر امور پیمانکاری و روشهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه و همچنین نرم افزارهای تخصصی موجود و کاربری آنها می باشند که پس از گذراندن این دوره تمامی نیازهای آنها در این زمینه پاسخ داده خواهد شد .


سرفصل های دوره:

· ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

· نحوه کدینگ حسابداری پیمانکاری

· انواع قراردادهای پیمانکاری

· روش های متداول حسابداری پیمانکاری

1-روش کار تکمیل شده

2-روش درصد پیشرفت کار

· مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری و پروسه حسابداری مربوطه

· مطالعات مقدماتی طرح

· ارجاع کار به پیمانکار

· انعقاد قرارداد با پیمانکار

· اجرای کار(شروع عملیات)

· خاتمه کار

· تعیین سود پیمان تکمیل شده

· کسورات قانونی

· گزارش های مالی

توضیحات: اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به سرفصل های آموزشی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی صدور گواهی پایان دوره

پیش نیازها: داشتن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا گذراندن کارگاه عملی1کارگاه عملی حسابداری مالیاتی:

هدف دوره :

با توجه به نیاز بازار کار در زمینه حسابداری مالیاتی و همچنین اوضاع و شرایط مالیاتی در ایران ( طرح تحول مالیاتی ) و رشد و تکامل حسابدارن در این رشته یکی از ضروریات دانش حسابداران در بازار کار حسابداری تسلط به قوانین مالیاتی و اجرای آن می باشد که دانش پذیر پس از گذراندناین دوره به قوانین مالیاتی تسلط پیدا خواهد کرد .

سرفصل های دوره:

· اجرای حسابداری مالیاتی یک شرکت به صورت کاربردی 
· نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی 
· ارسال اظهارنامه الکترونیکی 
· جدیدترین قوانین و مقررات و بخش نامه های کاربردی
· محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها 
· تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی رأس و رسیدگی به دفاتر 
· ضرائب و قرائن مالیاتی 
· معافیت های مالیاتی 
· هزینه های قابل قبول و استهلاکات 
· جرائم و تشویقات · استفاده عملی از نرم افزارهای دارایی 
· مالیات بر ارزش افزوده 
· مالیات های تکلیفی 
· مالیات بر حقوق کارکنان 
· مالیات بر اجاره 
· لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169 
· آشنایی با هیأت بند 3 ماده 97 و هیأت های حل اختلاف مالیاتی

توضیحات:

1-اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به قوانین مالیاتی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی

2-صدور گواهی پایان دوره معتبر پیش نیازها: داشتن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا گذراندن کارگاه عملیکارگاه عملی 2(پیشرفته) :

هدف دوره:

یادگیری کامل تر دانش پذیران جهت آگاهی بیشتر و کامل تر در انجام امور مورد نیاز بازار کار و حرفه ای شدن دانش پذیران در رشته حسابداری مالی و بازرگانی

سرفصل های دوره:

1- اظهارنامه های اشخاص حقیقی بند الف، ب، ج

2- اظهارنامه مالیات سالانه املاک

3- مالیات اجاره و راهکارهای عقد قرارداد اجاره

4- آشنایی با تکالیف مالیاتی

5- معافیت های مالیاتی

6- خلاصه ای از حسابداری صنعتی و پیمانکاری

7- حسابداری فروش اقساطی

8- حسابداری بازرگانی خارجی (اعتبارات اسنادی)

9- حسابداری انبار و انبارگردانی

10- قانون بیمه و چک حسابداری با اکسل (پیشرفته)

11- آیین نامه صندوق و تنخواه

مزایای دوره:

1-اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به سرفصل های آموزشی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی ، هر کارآموز با یک سیستم جدا و زونکن اسناد و مدارک بصورت واقعی کار میکند.

2-صدور گواهی پایان دوره پیش نیازها: گذراندن کارگاه عملی 1کارگاه عملی 1

هدف دوره:

دانش پذیران پس از گذراندن این دوره می توانند با کلیه نرم افزارهای مطرح در ایران به صورت حرفه ای ارتباط برقرار کنند و نحوه کاربری آن را فرا بگیرند و همچنین نحوه حسابداری کاربردی در شرکتها و فروشگاه ها را به صورت کاملاً عملی فرا می گیرند.

سرفصل های دوره:

- آموزش نرم افزارهای پارسیان، هلو، سپیدارسیستم، دارایی و بیمه تأمین اجتماعی

- حسابداری به صورت عملی با اسناد واقعی شرکت ها به شرح زیر:

• کدینگ و ساختار و طبقه بندی حسابها

• تنخواه گردان

• آنالیز پروسه خرید و فروش ، دریافت و پرداخت ، درآمد در شرکت های خدماتی

• بستن حسابهای دائم و موقت

• انبارگردانی

• تهیه و ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی

• تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی (ماده169)

• جلسات تکنولوژی فکرو تغییر نگرش از منفی نگری به مثبت نگری

• جلسات نحوه مصاحبه با کارفرما

• تهیه و ارسال لیست حقوق

• قوانین حقوق و دستمزد

• اکسل (پایه)

• اظهارنامه ارزش افزوده

• تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

• صورت مغایرت بانکی

• تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و تحریر دفاتر قانونی

مزایای دوره:

1-اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به سرفصل های آموزشی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی ، هر کارآموز با یک سیستم جدا و زونکن اسناد و مدارک بصورت واقعی کار میکند.

2-جزوه اختصاصی آموزشگاه

3-صدور گواهی پایان دوره معادل یکسال سابقه کار

پیش نیازها: داشتن حداقل مدرک دیپلم حسابداری یا رشته های مرتبط ( مدیریت بازرگانی،دولتی،صنعتی،...) یا گذراندن دوره های مقدماتی و تکمیلیحسابداری مقدماتی تکمیلی

حسابداری مقدماتی و تکمیلی

هدف دوره:

برای شروع کار حرفه حسابداری در بازار کار نیاز به مهارتهای تخصصی، دانش و تجربه است که ما در این دوره، مباحث کاربردی را در قالب دروس کارگاهی به دانش پذیران آموزش داده تا به راحتی و با توجه به نیازهای جامعه جذب بازارکار گردند.


سرفصل های دوره:

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

• معادله حسابداری(تجزیه و تحلیل معاملات و رویدادهای مالی)

• صورت های مالی

• چرخه کامل حسابداری در شرکت های بازرگانی و خدماتی

• بستن حسابهای دائم و موقت

• حسابداری موسسات بازرگانی

• تنظیم صورت های مالی در موسسات بازرگانی

• حسابداری بازرگانی به روش دائمی و ارزیابی موجودیها

• تهیه صورت های مالی در روش دائمی

• حسابها و اسناد دریافتنی

• سرمایه گذاری های کوتاه مدت و دارایی ثابت و استهلاک

• اسناد تجاری

• بدهی ها

• تنخواه گردان

• صورت مغیرت بانکی

توضیحات:

اجرای دوره توسط مدرسان حرفه ای مسلط به سرفصل های آموزشی و همچنین موارد کاربردی با اجرای مثال های عملی ، مخاطبینی که قصد یادگیری حرفه حسابداری از مباحث مقدماتی را به صورت کاربردی و عملی بدون داشتن هیچ پیش زمینه قبلی از این حرفه را داشته باشند می توانند فقط با داشتن مدارک دیپلم از این پکیج استفاده کنند.

مزایای دوره:

1- جزوه اختصاصی آموزشگاه
2- مدرسین حرفه ای
3- صدور گواهی پایان دوره معتبر
4- شهریه اقساط

پیش نیازها:

داشتن حداقل مدرک دیپلم (مرتبط یا غیرمرتبط)تعداد کل صفحات: 4


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات